استخدام برنامه نویس حرفه ای و کارآموز با توانایی کار تیمی قوی در تهران

استخدام پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران  پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران جهت…

استخدام نیروی کارگر ساده دارای روحیه کار تیمی در مشهد

به نیروی کارگر ساده دارای روحیه کار تیمی در یک کارگاه تولیدی در محدوده آزادی 139…