استخدام کارشناس امور بازرگانی در شرکت فناوری اطلاعات ثانیه

استخدام شرکت فناوری اطلاعات ثانیه شرکت فناوری اطلاعات ثانیه جهت تکمیل دپارتمان اداری و فروش خود…