استخدام نیروی ثبات فروش با حداقل مدرک حداقل فوق دیپلم کامپیوتر

استخدام یک شرکت بزرگ تولیدی در شیراز یک شرکت بزرگ تولیدی برای تکمیل نیروی انسانی خود…