استخدام شركت ثمر حمد آريا در استان آذربايجان شرقي

 شركت ثمر حمد آريا توليد كننده تجهيزات پزشكي در شهرك صنعتي سليمي تبريز از افراد واجد…

استخدام كارشناس بازرگاني خارجي در شركت به ثمر كوير در تهران

 شركت به ثمر كوير جهت تكميل كادر خود در استان تهران محدوده سعادت آباد از افراد…