استخدام فروشنده جهت فروشگاه مداد جادویی در کرمان

به فروشنده خانم جهت فروشگاه مداد جادویی (نوشت افزار و لوازم جشن تولد) با حقوق ثابت…