استخدام لوله کش ماهرپولیکا جهت لوله کشی جارو مرکزی

یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام کارگر مونتاژکار در یک کارخانه تولیدات جارو برقی/تهران

یک کارخانه تولیدات جارو برقی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارشناس فروش آقا در کارخانه سپاهان جارو در اصفهان

استخدام کارخانه سپاهان جارو کارخانه سپاهان جارو جهت تکمیل کادر فروش خود در استان اصفهان از…