استخدام دستیار مدیر فروش خانم در فروشگاههای زنجیره ای جانبو

استخدام شرکت اورست مدرن پارس فروشگاههای زنجیره ای (جانبو)  شرکت اورست مدرن پارس فروشگاههای زنجیره ای…