استخدام کارشناس فروش ،ویزیتور در شرکت جبال شیمی ایرانیان/تهران

استخدام شرکت جبال شیمی ایرانیان شرکت جبال شیمی ایرانیان فعال در زمینه تولید مشتقات نفتی (…