استخدام شركت معدني و صنعتي گل گهر ( جديد )

پيرو فراخوان جذب نيروي ايمني در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و عدم جذب كارشناسان مورد نياز ، شركت…

استخدام گسترده و جديد سازمان تامين اجتماعي سال 1399

سازمان تامين اجتماعي به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه، افراد واجد شرايط را…

استخدام شركت بهره برداري و نگهداري فراب ( جديد )

شركت بهره برداري و نگهداري فراب در نظر دارد با برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه، نسبت به گزينش…

استخدام دانشگاه علوم پزشكي ايلام ( جديد )

 دانشگاه علوم پزشكي ايلام در نظر دارد ۱ نفر عضو هيئت علمي پژوهشي متعهد خدمت با مدرك…

استخدام گسترده و جديد شركت آلوميناي ايران

  آگهي پذيرش نيروي انساني در قالب پيمانكار شركت آلوميناي ايران  شركت آلوميناي ايران در نظر…

استخدام شركت پتروشيمي جم در بوشهر ( جديد )

شركت پتروشيمي جم واقع در استان بوشهر- شهرستان عسلويه – منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي…

استخدام يك شركت‌ عمراني واقع در شهر جديد پرديس

يك شركت‌ عمراني واقع در شهر جديد پرديس نياز به يك نيروي مذهبي‌ آقا در پست…

استخدام گسترده و جديد شركت پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس از سراسر كشور

با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد توسعه كيفيت و كميت توليد محصولات پتروشيمي و كمك به خودكفايي…

استخدام در بخش هاي مختلف شركت ZEM در تهران ( جديد )

شركت ZEM جهت تكميل كادر فني (مكانيك و برق)، فناوري اطلاعات IT  و نويسندگي در “تهران” از…

استخدام در دانشگاه علوم پزشكي البرز ( جديد )

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني البرز در نظر دارد به استناد ماده ۲۲ آيين نامه…

استخدام شركت پالايش نفت تبريز (لغو آزمون) ( جديد )

 اطلاعيه تاخير زمان برگزاري آزمون استخدام شركت پالايش نفت تبريزنظر به توصيه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش…