استخدام اپراتور چیلر جذبی جهت کار در مجتمع تجاری زیتون – شیراز

به اپراتور چیلر جذبی جهت کار در مجتمع تجاری زیتون – شیراز اطلاعات تماس تلفن 0713xxxxxxx…