استخدام پديكوريست و جليش كار در سالن زیبایی اوتانا بانو

استخدام سالن زیبایی اوتانا بانو سالن زیبایی اوتانا بانو در شیراز جهت تکمیل کادر پرسنلی خود…