استخدام سالن کار در رستوران چنین واقع در جهانشهر کرج

استخدام رستوران چنین رستوران چنین واقع در جهانشهر کرج جهت تکمیل کادر قسمت سالن خود در…

استخدام نیروی پیک موتوری در محدوده جهانشهرِ کرج

به نیروی پیک موتوری با تایم کاری 6 صبح الی 22 (سه شیفت) جهت همکاری در…