استخدام استادکار و شاگرد جهت کارگاه جواهرسازی در مشهد

به یک استادکار و تعدادی شاگرد ساده جهت کارگاه جواهرسازی با حقوق مکفی در مشهد (الماس…

استخدام نیروی ماهر جهت جواهرسازی نقره در مشهد

آگهی استخدام یک جواهرسازی نقره در مشهد یک جواهرسازی نقره در مشهد جهت تکمیل کادر پرسنلی…