استخدام فروشنده خانم در شرکت طلا و جواهری الی گالری

استخدام شرکت طلا و جواهری الی گالری  شرکت طلا و جواهری الی گالری شعبه تبریز در…

استخدام فروشنده ماهر در شرکت طلا و جواهری الی گالری

استخدام شرکت طلا و جواهری الی گالری شرکت طلا و جواهری الی گالری شعبه تبریز در…

استخدام کارگر با مدرک دیپلم به بالا در شرکت تولیدی صنعتی آیدین جواهری

استخدام شرکت تولیدی صنعتی آیدین جواهری شرکت تولیدی صنعتی آیدین جواهری واقع در تبریز جهت تکمیل…

استخدام کارگر در شرکت تولیدی صنعتی آیدین جواهری

دعوت به همکاری شرکت تولیدی صنعتی آیدین جواهری شرکت تولیدی صنعتی آیدین جواهری واقع در تبریز…