استخدام کباب زن ماهر و جوجه زن ماهر در تهران

به کباب زن ماهر و جوجه زن ماهر با حقوق 3 میلیون + صبحانه + ناهار…

استخدام جوجه زن ماهر با حقوق خوب در تهران

به یک نفر جوجه زن ماهر با حقوق عالی در تهران نیازمندیم. مزایا: صبحانه و ناهار…

استخدام آشپز جهت جوجه سرای کریمی در قم

به یک نفر آشپز با حقوق ماهیانه 2/300 و بیمه جهت جوجه سرای کریمی در قم…