استخدام جوشکارco2 و جوشکار زیر پودری و مونتاژکار صنعتی/البرز

یک شرکت  جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…