استخدام گروه صنعتی جوپار

گروه صنعتی جوپار در کرمان جهت تکمیل کادر خود به نیرو های ذیل نیازمند است: ردیف…