استخدام منشی در شرکت سیمان جوین در خراسان رضوی

استخدام سیمان جوین شرکت سیمان جوین جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد…