استخدام کارمند امور دفتری آقا در شرکت صدر ماشین جی/اصفهان

استخدام شرکت صدر ماشین جی شرکت صدر ماشین جی پیمانکار معدن طلای موته واقع در شهرستان…