استخدام مهندس نقشه بردار مسلط به اجرای اسکلت بتنی در جیرفت

به مهندس نقشه بردار مسلط به اجرای اسکلت بتنی در جیرفت نیازمندیم. اطلاعات تماس ایمیل ordixxxxxxxxxx…

استخدام منشی در شرکت لبنیاتی رامک شعبه جیرفت

دعوت به هنمکاری شرکت لبنیاتی رامک شعبه جیرفت شرکت لبنیاتی رامک شعبه جیرفت جهت تکمیل پرسنل…