استخدام تکنسین (تعمیرکار) در نمایندگی ال جی-عظیمیه کرج

استخدام نمایندگی ال جی نمایندگی ال جی واقع در عظیمیه کرج جهت تکمیل کادر خود در…