استخدام کمک آشپز جهت رستوران حاتم – بندرعباس

به کمک آشپز با حقوق و مزایای عالی جهت رستوران حاتم در بندرعباس نیازمندیم. اطلاعات تماس…

استخدام سه ردیف شغلی در رستوران حاتم

رستوران حاتم در بندرعباس جهت تکمیل کارد پرسنلی خود به چند نفر پیک موتوری، سالن دار…