استخدام فروشنده، کارگر ساده در بازار فرش حجازی در فارس

استخدام بازار فرش حجازی بازار فرش حجازی در راستای تکمیل و تامین نیروی انسانی در استان فارس…

استخدام کارگر ساده آقا در بازار فرش حجازی در فارس

استخدام بازار فرش حجازی بازار فرش حجازی در راستای تکمیل و تامین نیروی انسانی در استان فارس…