استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی در آزمایشگاه حجت

آگهی استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی در محدوده ستارخان آزمایشگاه حجت واقع در تهران جهت تکمیل کادر…