استخدام گسترده و حدید شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس

شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس جهت تکمیل کادر تخصصی خود در نیروگاه عسلویه از واجدین شرایط در سمت…

استخدام کارشناس مکانیک در شرکت حدید مبتکران

استخدام شرکت حدید مبتکران شرکت حدید مبتکران (یک شرکت معتبر قطعه سازی خودرو) در حوالی پاکدشتِ…