استخدام فروشنده جوان جهت کار در محدوده حرم در مشهد

به فروشنده جوان جهت کار در محدوده حرم در مشهد نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل 0915xxxxxxx (نمایش…