استخدام کارشناس بازرسی و آماده سازی قطار برای حرکت در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…