استخدام صندوقدار ،کمک حسابدار،راننده،فروشنده،نظافتچی در البرز

یک شیرینی فروشی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر…