استخدام حسابدار،مهماندار، نیروی خدماتی و کارگر در تهران

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…