استخدام مهندس کامپیوتر، حسابدار،کارشناس فروش ،نیروی خدماتی

یک شرکت فعال در زمینه ساختمان و بازرگانی واقع در شیراز جهت تکمیل کادر خود در…

استخدام حسابدار،کارشناس تحقیقات بازار در شرکت سرمه در تهران

استخدام سرمه شرکت سرمه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…