استخدام کارشناس حسابداری،کارشناس بازرگانی خارجی و داخلی

استخدام مهکام سنگ پارس شرکت مهکام سنگ پارس واقع در شهرک صنعتی سجزی جهت تکمیل کادر…

استخدام مدیر حسابداری،کارشناس بازرگانی در خراسان رضوی

یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر…