استخدام رئیس حسابداری،کارمند اداری در یک شرکت هلدینگی در تهران

یک شرکت هلدینگی جهت تکمیل کادر مالی و اداری خود در استان تهران از افراد واجد…