استخدام حسابدر،کارمند فروش و کارمند اداری در یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت…