استخدام کارمند پذیرشگر ، فروشنده در مجموعه حس ششم در البرز

استخدام حس ششم مجموعه حس ششم جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد…

استخدام منشی خانم در مجموعه حس ششم در البرز

استخدام حس ششم مجموعه حس ششم جهت تکمیل کادر خود در استان البرز، محدوده مهرشهر از افراد…

استخدام منشی خانم در مرکز ماساژ و یوگا حس ششم در البرز

استخدام حس ششم مرکز ماساژ و یوگا حس ششم جهت تکمیل کادر پذیرش خود در استان…