استخدام بافنده جهت حصیر بافی در محدوده شهر قائم در قم

به تعدادی بافنده جهت حصیر بافی در محدوده شهر قائم در قم نیازمندیم. اطلاعات تماس موبایل…