استخدام ویزیتور حضوری،موزع و انباردار در خراسان رضوی

یک شرکت پخش جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از تعدادی افراد واجد شرایط…