استخدام اپراتور CNC در شرکت ایران حفاران در خوزستان

استخدام ایران حفاران شرکت ایران حفاران جهت تکمیل کادر خود در استان خوزستان از افراد واجد…

استخدام افسر ایمنی در شرکت ایران حفاران در خوزستان

استخدام ایران حفاران شرکت ایران حفاران تولید کننده قطعات سرچاهی و درون چاهی صنعت نفت ایران…