استخدام مدیر عملیات حفاری، مدیر پروژه حفاری، مدیر مهندسی/تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام مدیر عملیات، مدیر پروژه حفاری و مدیر مهندسی در تهران

استخدام یک شرکت معتبر در تهران یک شرکت معتبر در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود…

استخدام اپراتور حفاری و کارشناس ارشد زمین شناسی در یک شرکت معدنی

یک شرکت معدنی در خراسان جنوبی به یک نفر  اپراتور حفاری و کارشناس ارشد زمین شناسی…