استخدام اپراتور حفار (دستگاه دریل واگن هیدرولیک) در اصفهان

استخدام صدر ماشین جی شرکت صدر ماشین جی پیمانکار معدن طلای موته به منظور تکمیل نیروی…