استخدام شرکت فرآیند شیمی حکیم – قزوین

شرکت فرآیند شیمی حکیم تولید کننده مواد موثره دارویی واقع در شهرک صنعتی حیدریه(شهر تاکستان) به…

استخدام کارگر ساده جهت کارگاه قنادی در خیابان حکیم‌ نظامیِ اصفهان

آگهی استخدام یک کارگاه قنادی در اصفهان یک کارگاه قنادی واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر…