استخدام نیروی فنی تاسیساتی در شرکت فراز جم رودان در هرمزگان

استخدام شرکت سهامی خاص فراز جم رودان شرکت سهامی خاص فراز جم رودان جهت تکمیل کادر…