استخدام شركت بازرگاني كالاهاي ساختماني نوران در كليه استان هاي كشور

بازرگاني كالاهاي ساختماني نوران به منظور تامين كادر پرسنلي خود ، در كليه ي استانهاي كشور از متقاضيان…