استخدام 7 رديف شغلي در فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش در كرمان

 فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش جهت تكميل كادر اداري خود در استان كرمان از افراد…

استخدام كارشناس حسابداري در فروشگاه افق كوروش البرز

فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش جهت تكميل كادر خود در استان البرز از افراد واجد…

استخدام كارمند فروشگاه در شركت فروش اينترنتي افق كوروش در تهران

شركت okala ( فروش اينترنتي افق كوروش ) وابسته به گروه صنعتي گلرنگ براي فروشگاههاي خود در شهر…

استخدام شركت كوروش پخش زير مجموعه گروه صنعتي گلرنگ در تهران

شركت كوروش پخش زير مجموعه گروه صنعتي گلرنگ در تهران در راستاي توسعه فعاليت هاي خود…