استخدام كارشناس كنترل كيفي (كارشناسي برق) در تهران

 يك كارخانه معتبر توليدي جهت تكميل كادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرايط زير…

استخدام نقشه كش صنعتي (ساليدورك) و مهندس كنترل كيفي يك شركت در تبريز

يك شركت توليدي جهت تكميل نيروي فني خود در استان آذربايجان شرقي از افراد واجد شرايط…

استخدام آزمايشگاه كنترل كيفي ساخت آزما (وابسته به بنياد مسكن انقلاب اسلامي) در خوزستان

  آزمايشگاه كنترل كيفي ساخت آزما (وابسته به بنياد مسكن انقلاب اسلامي) در خوزستان جهت تكميل…