استخدام 5 رديف شغلي در شركت كيميا درخشان اميديه در اهواز

شركت كيميا درخشان اميديه براي تكميل منابع انساني خود در استان خوزستان، شهر اهواز از افراد…

استخدام شركت ماشين سازان كيميا صدر در استان تهران

شركت ماشين سازان كيميا صدر جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…

استخدام شركت كيميا اطلس آرين شيمي

 شركت كيميا اطلس آرين شيمي، فعال در زمينه تهيه و توليد مواد شيميايي و خوراك دام جهت تكميل…