استخدام شركت ايده نوين تجارت لاتيدان در استان هرمزگان

شركت ايده نوين تجارت لاتيدان جهت تكميل كادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرايط…