استخدام تایپیست حرفه ای لاتین در تهران

یک  مرکز تصویربرداری پزشکی واقع در شمال تهران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از…

استخدام خانم تایپیست مسلط به تایپ لاتین در یک مرکز تصویربرداری

به یک خانم تایپیست مسلط به تایپ لاتین جهت مرکز تصویربرداری پزشکی در شمال تهران نیازمندیم.…