استخدام کارشناس مامایی جهت یک مرکز زایمان در شهرستان لار

استخدام یک مرکز زایمان در شهرستان لار یک مرکز زایمان در بخش بنارویه شهرستان لار (استان…