استخدام خانم جهت ساده کاری در قسمت لحاف و تشک سیمونی

به چند نفر خانم جهت ساده کاری در قسمت لحاف و تشک سیمونی در محیط کاملا…