استخدام مونتاژکار خانم مسلط به لحیم کاری قطعات جهت کار در منزل

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر…